Organizator

Organizatorul concursului este HoodyZ Marketing S.R.L. Promoția se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii tuturor participanților. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

Locul de desfășurare al promoției

Promoția este organizată și se desfășoară pe site-ul https://hoodyz.ro. Pentru a participa la promoție este necesar să cumpărați produse scoase la vânzare pe acest site.

Perioada de desfășurare a promoției

Intervalul de desfășurare al promoției este 10.12.2019 – 15.12.2019. Mecanismul de câștig este introducerea unui COD PROMOTIONAL care atrage o reducere de -20 RON din TOTALUL unei comenzi. Reducerea este vizibilă și aplicabilă în momentul introducerii în câmpul special destinat.

Înscrierea

Pentru a beneficia de promoție este necesar ca participanții să plaseze o comandă pe site-ul https://hoodyz.ro și să introducă codul promoțional pus la dispoziție prin intermediul imaginilor utilizate pentru promovarea promoției. Promoția se aplică doar clienților care au domiciliul pe teritoriul ROMÂNIEI. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valabilă.

Dreptul de participare

Poate participa la această promoție orice persoană fizică, cu vârsta minimă de 16 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

Premii

Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea promoției. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

Protecția datelor personale

În cadrul acestei promoții Organizatorul folosește datele personale ale clienților pentru a asigura livrarea produselor așa cum este descris în punctul 15 din sectiunea Termeni și Condiții regăsite la următorul LINK https://hoodyz.ro/termeni-si-conditii/

Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la promoție se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

Regulament

Regulamentul promoției este disponibil pe site-ul https://hoodyz.ro la secțiunea “PROMOȚII”. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe site-ul magazinului online. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

Contact

Pentru mai multe informații referitoare la promoție, vă rugăm să ne scrieți la e-mail contact@hoodyz.ro

Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?